ThinkPad P16v Gen1 Intel i7-13700H 2,4 GHz| ECORO-ready

ThinkPad P16v Gen1 Intel i7-13700H 2,4 GHz| ECORO-ready